Som absolventom Strednej umeleckej priemyselnej školy v odbore keramika, výroba ktorej sa stala mojím zamestnaním už od roku 1990. Hlavným výrobným programom je tvorba ľudovej dekoratívnej a hlavne úžitkovej keramiky. Ponúkam široký sortiment výrobkov: vázy, črepníky, rôzne typy bonsajových misiek, džbány, mliečniky, kávové a čajové súpravy, guľašové súpravy, obedové servisy a keramické pekáče na prípravu špecialít. Na rôznych akciách predvádzam na hrnčiarskom kruhu svoje umenie. Každý návštevník týchto podujatí sa môže stať na chvíľu hrnčiarskym tovarišom a vytvoriť si vlastný originál z hliny.

Ladislav RepkaKeramické výrobky sprevádzali ľudstvo veky. Úžitková funkcia výrobkov p. Repku to potvrdzuje.

Úžitková keramika

Keramika je určená nie len na dekoráciu, ale predovšetkým na používanie v domácnosti. Keramické výrobky Ladislava Repku boli laboratórne vyšetrené v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, ktoré bolo listom MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT poverené ako Národné referenčné laboratórium pre materiály pricházajúce do kontaktu s potravinami.

Z výsledkov laboratórnych vyšetrení a predloženej dokumentácie vyplýva, že z hľadiska ochrany zdravia je možné odpooručiť keramické výrobky na styk s potravinami.


Z histórie

Keramika má svoje počiatky už v krétskej a egyptskej kultúre. Od čias svojho objavenia prekonala bohatý vzostupný vývoj, ktorý vyvrcholil v talianskej renesančnej fajanse. Pravdepodobne celkom náhodou urobil človek kedysi v neolite veľký a pritom celkom jednoduchý objav keramickej technológie. Jeho zásluhou oživená hlina začala ľuďom prinášať osoh v podobe úžitkových, neskôr dekoratívnych hlinených nádob. Takýto výsledok ľudskej činnosti sa považuje za začiatok umenia i remesla. Z hrnčiarskej hliny sa dali stvárňovať rôzne úžitkové, ozdobné i kultové artefakty. Vyslovene rituálne postavenie mala ojedinelá paleolitická Venuša z moravských Dolných Věstoníc, ktorá sa považuje za prvú keramickú plastiku v dejinách ľudstva.

Dnes funguje na Slovensku už len niekoľko spoločností a podnikov, ktoré sa venujú keramickej výrobe, väčšinou však len výrobou stavebných prvkov a materiálov. Významná aj v dnešnej dobe je modranská a pukanská keramika.Tieto dielne už niekoľko desaťročí vyrábajú hlavne dekoratívnu keramiku, ktorá sa na svetovom trhu nestráca. Výrobe ľudovej keramiky sa venuje naozaj málo umelcovReferencie