Napísali o mne

  • uluv.sk         galéria výrobcov
  • elro.sk         Európske Ľudové Remeslo – galéria
  • staralubovna.sk         info na stránke mesta
  • novalubovna.sk         info na stránke obce
  • korzar.sme.sk         Z keramiky od ľubovnianskeho hrnčiara sa teší i pápež