O mojej tvorbe

Som absolventom Strednej umeleckej priemyselnej školy v odbore keramika, výroba ktorej sa stala mojím zamestnaním, už od roku 1990. Mojim hlavným výrobným programom je tvorba ľudovej dekoratívnej a hlavne úžitkovej keramiky.

Ponúkam široký sortiment výrobkov: vázy, črepníky, rôzne typy bonsajových misiek, džbány, mliečniky, kávové a čajové súpravy, gulášové súpravy, obedové servisy a keramické pekáče na prípravu špecialít.

Na rôznych akciách predvádzam na hrnčiarskom kruhu svoje umenie. Každý návštevník týchto podujatí sa môže stať na chvíľu hrnčiarskym tovarišom a vytvoriť si vlastný originál z hliny.

Certifikovaná úžitková keramika

Keramika je určená nie len na dekoráciu, ale predovšetkým na používanie v domácnosti. Keramické výrobky Ladislava Repku boli laboratórne vyšetrené v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, ktoré bolo listom MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT poverené ako Národné referenčné laboratórium pre materiály pricházajúce do kontaktu s potravinami.

Z výsledkov laboratórnych vyšetrení a predloženej dokumentácie vyplýva, že z hľadiska ochrany zdravia je možné odpooručiť keramické výrobky na styk s potravinami.

Referencie:

Ladislav Repka